Tylko nowe informacje Ciekawe informacje pochodzące z sieci

Zeznanie podatkowe

Posted in:

Do obliczania podatków wykorzystywane są wszelkiego rodzaju programy komputerowe. Jednym z najpopularniejszych obecnie jest program PIT 2017. Program taki występuje w kilku wersjach.

Pierwsza wersja to program dedykowany dla indywidualnych użytkowników o umożliwia on na obliczenie kilku różnych deklaracji. Natomiast wersja bardziej rozbudowana przeznaczona jest dla biur rachunkowych. O ile w programie dla użytkowników indywidualnych deklaracja pit 37 może być obliczona raz, dwa bądź trzy razy, o tyle program PIT pozwala na obliczanie wielu takich deklaracji. Właściwie każdy biuro rachunkowe potrzebuję innego kodu. Różnica polega na tym, że w jednym biurze zatrudnione są powiedzmy 2 czy trzy osoby, natomiast innym pracuje 10 osób, tak więc różnica polegać będzie przede wszystkim na licencjonowaniu takiego skryptu. Jeden program PIT 2017 umożliwi nam na obsługę jedynie na jednym komputerze. Jednak inny będzie można obsługiwać wręcz na kilkunastu urządzenia. W biurach rachunkowych testowane są różnego rodzaju programy do podatków, dlatego że nigdy nie wiadomo, który będzie bardziej komfortowy w zastosowaniu i który będzie działał szybciej. Dopiero praktyka pokazuje, które oprogramowanie testuje się w danym przypadku najlepiej. Jeżeli już danemu biuru dane oprogramowanie będzie odpowiadało, to wystarczy już tylko, żeby biuro to przedłużyło licencję na ten program. Przedłużenie licencji kosztuje jednakże mniej niż 1szy zakup, czasami jest nawet dwa razy tańsze, a czasami jeszcze tańsze i korzystniejsze.

Źródło informacji: https://www.pit-format.pl